تاریخ : سه شنبه 10 تير 1399
کد 58

زمان مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون

زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون

معماری اسلامی: تاریخ  99/04/22 روز یکشنبه از ساعت 9 صبح تا 11

شهرسازی اسلامی:  99/04/22 روز یکشنبه از ساعت 11  تا 12

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.