تاریخ : پنجشنبه 3 مهر 1399
کد 72

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری معماری و شهرسازی

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری معماری و شهرسازی
زمابندی مصاحبه دکتری معماری اسلامی

زمانبندی مصاحبه دکتری شهرسازی اسلامی


لازم است به توضیحاتی که اداره آموزش در مورد مصاحبه و نحوه اتصال به سامانه مجازی ارائه نموده است از طریق دانلود این فایل مطالعه نمائید.
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.