اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
 فرهاد  آخوندی
نام استاد : فرهاد آخوندی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135412138
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
مازیار آصفی
نام استاد : مازیار آصفی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : کارگاه طراحی شهری 1
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541816
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
فرهاد احمدنژاد
نام استاد : فرهاد احمدنژاد
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی : رتبه: استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
اطلاعات تماس: تلفن: 04135539283، 09144014058   ایمیل: F.ahmadnejad@tabriziau.ac.ir.
سمت فعلی: مشاور دانشکده معماری و شهرسازی( امور تحصیلات تکمیلی)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
علاقمندیهای پژوهش: 1- ادراک بصری و ادراک زمان در معماری 2-  تحلیل روندها و داده های عددی در معماری.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 00984135541082
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Farhad Ahmadnejad
ایمیل :
آزیتا بلالی اسکویی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
محمدعلی بنی هاشم
نام استاد : محمدعلی بنی هاشم
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Ali Banihashemi
ایمیل :
حامد بیتی
نام استاد : حامد بیتی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135559545
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/hamed beyti
ایمیل :
محمدتقی پیربابایی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Mohammad Taghi Pirbabaei
ایمیل :
فرزین حق پرست
نام استاد : فرزین حق پرست
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541090
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Dr. Farzin Haghparast
ایمیل :
مجتبی روشن
نام استاد : مجتبی روشن
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
یاسر شهبازی
نام استاد : یاسر شهبازی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سازه های هوشمند و فناوری معماری
تلفن : 04135541814
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Yaser Shahbazi
ایمیل :
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.