ارتباط با ما
آدرس دانشکده: تبریز- میدان ساعت- خیابان مصلی- دانشکده معماری و شهرسازی
کدپستی: 5137753497

 
آدرس صفحه اینستاگرام دانشکده  
لینک نشستهای تخصصی دانشکده     http://vc.tabriziau.ac.ir/vebinar/
پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی   Archurb.ug@tabriziau.ac.ir
پست الکترونیکی  برای دانشجویان کارشناسی ارشد Archurb.pg@tabriziau.ac.ir
پست الکترونیکی  برای دانشجویان دکتری Archurb.phd@tabriziau.ac.ir
لینک شرکت در برنامه های انجمن علمی دانشجویی دانشکده http://vc.tabriziau.ac.ir/anjoman/
لینک عضویت در گروه واتساپ دانشکده
لینک دفاع دکتری معماری اسلامی http://vc.tabriziau.ac.ir/memarieslami/
لینک دفاع دکتری شهرسازی اسلامی http://vc.tabriziau.ac.ir/shahrsazieslami/
لینک دفاع ارشد معماری              http://vc.tabriziau.ac.ir/arshadememari/
لینک دفاع ارشد معماری اسلامی http://vc.tabriziau.ac.ir/arshadememarieslami/
لینک دفاع ارشد استحکام بخشي بناهاي تاريخي http://vc.tabriziau.ac.ir/estehkambakhshi/
لینک دفاع ارشد فناوري معماري گرايش ديجيتال http://vc.tabriziau.ac.ir/arshadedigital/
لینک دفاع ارشد طراحی شهری http://vc.tabriziau.ac.ir/arshadetarahiyeshahri/
لینک دفاع ارشد معماری و انرژی http://vc.tabriziau.ac.ir/arshadenergy/

                           

                 


 

                                                                                                     

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.