چشم انداز پژوهشی

دریافت فایل طرح جامع پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی

چشم انداز پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 96 به بعد
کلیات راهبردهای پژوهشی دانشکده برای سال تحصیلی 96 به بعد در راستای تحقق طرح جامع پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.
اهداف
- جهت دهی فعالیت های پژوهشی دانشکده در راستای طرح جامع پژوهشی دانشگاه
- هدایت پژوهش های صورت گرفته در دانشکده در مسیر کاربردی شدن و در جهت رفع نیازهای جامعه 
- فرهنگ سازی و ترویج الگوهای اسالمی
- ایرانی در فضاهای کالبدی - تولید نظریات، مفهوم سازی و مدل سازی در زمینه معماری و شهرسازی اسالمی
- گسترش ارتباط با سازمان ها و نهادهای اجرایی و علمی (شهرداری، مسکن و شهرسازی، شورای شهر ، سازمان میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و دانشگاههای معتبر جهان) جهت ارائه خدمات فنی- علمی و تبادل آموزشی پژوهشی
راهکارهای پیشنهادی
تدوین و اولویت بندی حوزه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی جهت ساماندهی فعالیت های پژوهشی دانشکده در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه و دانشکده با محورهای زیر:
- تاریخ، نقد و نظریه پردازی در معماری و شهرسازی
- مرمت معماری، مقاوم سازی و حفاظت از بناها و بافتهای تاریخی
- علوم و فنون معماری و محیط مصنوع
- روشها و رویه ها در طراحی معماری و شهرسازی
- ساماندهی و هدفمند کردن پایان نامه های دانشجویی (تحصیالت تکمیلی) بر مبنای زمینه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی
-  انجام تحقیقات مشترک با سازمان ها و نهادهای اجرایی چون شهرداری، مسکن و شهرسازی، شورای شهر ،سازمان میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، صندوق حمایت از پژوهشگران و ... –
- حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی در مرکز رشد هنر و معماری
- ارتقاء گروه های پژوهشی موجود در دانشکده و ایجاد قطب علمی معماری و شهرسازی اسالمی
 برنامه ریزی برای برگزاری سومین همایش بین المللی معماری و شهرسازی اسالمی در سال 1396
- برگزاری کارگاهها و نشست های تخصصی در زمینه معماری و شهرسازی
- برگزاری سمینارهای تخصصی هفتگی توسط اعضاء هیات علمی، اساتید مدعو و دانشجویان تحصیالت تکمیلی )دانشجویان دکتری هر سال دو سمینار و دانشجویان ارشد یک سمینار در ترم چهارم داشته باشند)
- اخذ رتبه نشریه تخصصی پژوهه معماری و شهرسازی اسالمی (فیروزه اسالم)
- اختصاص امتیاز برای پایان نامه های که نتیجه علمی- کاربردی دارد و در جهت رفع نیازهای جامعه و منطقه می باشد
- تشویق و ترغیب اعضاء هیات علمی به حضور در فعالیت ها و جلسات خارج از دانشگاه با موافقت ریاست دانشکده
- تهیه شناسنامه علمی برای اساتید محترم در دانشکده
- راه اندازی آرشیو مجازی پروژه ها و آثار دانشجویان و سخنرانی ها 
- تهیه نرم افزار برای گرداوری وجستجو اطالعات پایان نامه ها در سایت دانشکده.

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.