دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 96

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
معین همتی گورابی تبیین مدل باز آفرینی مبتنی بر خاطرات جمعی در میدان اصلی شهر مورد پژوهی: میدان مرکزی شهر رشت دکتر آزیتا بلالی اسکویی         چکیده رساله
محمد خندان ماشکی نقش آب در شکل گیری توسعه و تحول فضاهای شهری تاریخی ایران با تاکید بر شهرهای معیشت رودخانه ای دکتر  احد نژاد ابراهیمی دکتر لیلا مدقالچی       چکیده رساله
نسرین محسن حقیقی تبیین مدل تحلیلی متغیرهای سازمان کالبدی موثر بر کیفیت منظر صوتی در خیابان های شهری(نمونه موردی: خیابان امام، محدوده باغ گلستان تا میدان منصور تبریز) دکتر عباس غفاری دکتر آیدا ملکی       چکیده رساله
محمدجواد حیدری نقش قنات در شکل گیری، تکوین و توسعه فضاهای شهری ایرانی- اسلامی با تاکید بر شهر زنجان دکتر  احد نژاد ابراهیمی دکتر محمدعلی کی نژاد       چکیده رساله
عاطفه صداقتی تبیین مفهوم ارزش در برنامه ریزی مسکن شهری از منظر اندیشه اسلامی (مطالعه موردی: شهر تبریز) دکتر محمدتقی پیربابایی       1399/08/26 چکیده رساله
پیمان مهرنژاد بورا             چکیده رساله
محمود نقوی دشت بیاض             چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.