دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 97

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
فاطمه فتوحی اهل تبیین مناظر شهری تاب آور در مقابله با سیلاب با استفاده از ساز و کار شهر هوشمند دکتر آزیتا بلالی اسکویی دکتر یاسر شهبازی دکتر مصطفی بهزادفر     چکیده رساله
مژگان رضایی تدوین مدل مفهومی گردشگری شهری مردم پسند(حلال) با رویکرد واقعیت گرایی اسلامی (مورد کاوی: شهر تبریز) دکتر آزیتا بلالی اسکویی دکتر محمدعلی کی نژاد       چکیده رساله
آرزو مومنیان نجار  بهینه سازی مصرف انرژی در بلوک های ساختمانی شهری(نمونه موردی: رشدیه تبریز) دکتر مرتضی میرغلامی دکتر آزیتا بلالی اسکویی       چکیده رساله
مهسا چیزفهم دانشمندیان واکاوی نحوه بازنمایی فضاهای شهر اسلامی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ادراک و شناخت شهروندان (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر تبریز) دکتر مرتضی میرغلامی دکتر عباس غفاری دکتر یاسر شهبازی     چکیده رساله
پریسا قبادی واکاوی تاثیر محیط شهری طبیعت محور(بیوفیلیک) بر سلامت روان شهروندان(مطالعه موردی: شهر تبریز) دکتر آیدا ملکی دکتر محمدعلی کی نژاد دکتر یاسر شهبازی دکتر یزدان موحدی   چکیده رساله
فروغ مدنی اصفهانی             چکیده رساله
شهرزاد جهان زمین بازخوانی معانی ماندگار در محله های تاریخی از طریق معنا کاوی نشانه های کالبدی (نمونه موردی: محله عالی قاپو در اردبیل) دکتر احد نژاد ابراهیمی         چکیده رساله
محمدحسین کاظمی اندریان             چکیده رساله
ائلناز ضرغامی سلطان احمدی             چکیده رساله
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.