ارشد طراحي شهري

سال ورودی نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور
1398 غزاله طهماسب نژادکرجان ارتقاء کيفي منظر شهري تبريز با رويکرد فرهنگي (نمونه موردي: خيابان امام خميني- حدفاصل ميدان شهيد بهشتي و چهارراه آبرسان) دکتر محمد تقی پیربابایی   دکتر اصغر مولایی
1398 سارا راشکی بازشناسي دستور زبان طراحي شهري منطقه سيستان با تاکيد بر مولفه هاي فرهنگي و جغرافيايي هويت بخش دکتر اصغر مولایی    
1398 محمدامين حسن زاده طراحي آرامستان دارالرحمه شيراز مبتني بر منظر ادراکي شهر دکتر محمد تقی پیربابایی   دکتر احد نژاد ابراهیمی
1398 سارا مرادی خوانش دستور زبان طراحي شهري کرمانشاه با تمرکز بر بافت تاريخي شهر دکتر اصغر مولایی    
1397 سویل ادریسی طراحی مبتنی بر فرهنگ برای هویت بخشی به شهر،محدوده مورد مطالعه خیابان ارتش شمالی دکتر محمد تقی پیربابایی   دکتر محمدرضا روشنی
1397 افشین صلاحی اردکانی ساماندهی بخشی از محور معالی آباد شیراز با رویکرد مصرف فرهنگ بومی فضا (محدوه مابین خیابان رهبر ماه تا خیابان قصر الدشت) دکتر محمد تقی پیربابایی    
1397 جلال شادي اقدم بازطراحي محله با رويکرد شهر سالم و با تأکيد بر سلامت روان (نمونه موردي: محله والمان) دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر قاسم مطلبی
1397 هديه عدالت نمين باز طراحي محله پرواز تبريز با رويکرد شهر دوستدار کودک دکتر مرتضی میرغلامی دکتر عباس غفاری  
1397 نيلوفر مشهدي شهرسازي تدبير محور، رهيافتي به سوي تحقق فضاي شهري پويا و مشارکت پذير؛ نمونه موردي: طراحي خيابان راسته کوچه تبريز دکتر محمد تقی پیربابایی    
1397 سعيده قراچورلو طراحي محله پايدار با رويکرد کشاورزي شهري (نمونه موردي محله حکم آباد تبريز) دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر لیلا مدقالچی
1397 مهسا عليقلي زاده باز طراحي خيابان شهري با رويکرد شهر شاد ( مطالعه موردي خيابان ثقه الاسلام تبريز) دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر مینو قره بگلو
1397 فاطمه رنجبر طراحي گذر فرهنگ و هنر با رويکرد زيست پذيري(نمونه موردي قشم: حدفاصل اسکله شهيد ذکائي و اسکله دوحه و نمايشگاه بين المللي) دکتر اصغر مولایی    
1397 مريم جديري طراحي فرهنگي خيابان رضا نژاد در تبريز دکتر محمد تقی پیربابایی   دکتر اصغر مولایی
1397 فريده خوش وطن زرغاني ساماندهي محور مهران رود(حدفاصل پل قاري تا راسته کوچه)و بافت پيرامون با تاکيد بر زيرساخت سبز دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر لیلا مدقالچی
1396 آرش زياراني ساماندهي محله مهرآباد جنوبي با هدف ارتقاءِ کيفيت زندگي شهري دکتر مرتضی میرغلامی    
1396 سمیرا سعدی پیشکمر بازآفرینی بافت کارامد شهری با هدف ارتقاء هویت فرهنگی اجتماعی محله ای (مطالعه موردی محله مختوم جنوبی شهر گنبد کاووس) دکتر مرتضی میرغلامی    
1396 سیروان سلیمی مطالعه و ارزیابی بصری تاثیر توسعه کالبدی در اطراف نشانه های شهری در شهر تبریز با بهره گیری از تحلیل حوزه دید دکتر مرتضی میرغلامی    
1396 ندا مقرب باز آفرینی بخشی از جاده ابریشم در بافت تاریخی مرکز شهر تبریز با رویکرد گردشگری فرهنگی دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر اصغر مولایی
1396 نرگس رضایی طراحی و ساماندهی بخشی از رود دره فرحزاد به منظور ارتقاء گردشگری با رویکرد بائو فیلیک (طبیعت محور) دکتر مرتضی میرغلامی    
1395 مهوش آزادی باز طراحی پارک با توجه به اثرات متقابل مولفه های محیطی و الگوهای رفتاری شهروندان با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی( نمونه موردی: پارک ساحلی علی کله دزفول) دکتر مرتضی میرغلامی دکتر آزیتا بلالی اسکویی  
1395 مریم چادر کافوری طراحی و ساماندهی ورودی گرجیلر بازار تبریز به عنوان فضای اجتماعی با رویکرد قرارگاههای رفتاری دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر مینو قره بگلو
1395 مهرناز رشید قلم طراحی فضاهای شهری با کیفیت با بکارگیری اصول مکان سازی نمونه موردی محور والمان – ارگ دکتر محمد تقی پیربابایی    
1395 مونا رضائیان بستر سازی تعاملات اجتماعی و سرزنده سازی فضاهای عمومی شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (نمونه موردی خیابان قابوس شهرستان گنبد کاووس)  دکتر مرتضی میرغلامی    
1395 مریم غنی پور باز آفرینی شهری کاروانسرای شاه عباسی و امامزاده حسن شهر کرج با رویکرد گردشگری فرهنگی دکتر محمد تقی پیربابایی    
1395 یاشار قلی زاده صیامی باز طراحی محله تاریخی بازار اردبیل با رویکرد بازآفرینی شهری جامع یکپارچه دکتر مرتضی میرغلامی دکتر آزیتا بلالی اسکویی  
1395 سمانه لطفعلی زاده ساماندهی بافت اطراف بازار تبریز در ارتباط با بازار جدید مشروطه با هدف ایجاد پیوستگی و انسجام بافت و افزایش حضور پذیری دکتر مرتضی میرغلامی   دکتر احد نژاد ابراهیمی
1395 راضیه کاظمیان تجدید حیات بافت مرکزی و تاریخی شهرکرد با رویکرد گردشگری فرهنگی دکتر محمد تقی پیربابایی    
1395 سارا همتی ارتقاء امنیت محیطی محله گجیل با استفاده از رویکرد پیشگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی(CPTED ) دکتر محمد تقی پیربابایی    
1395 هادی آقانژاد بوذری ساماندهی بافت مرکزی شهر تبریز با رویکرد توسعه حمل و نقل مبنا دکتر محمد تقی پیربابایی    

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.