برنامه آموزشی


کارشناسی معماری: نیمسال دوم 1400

 

کارشناسی شهرسازی: نیمسال دوم 1400

 

کارشناسی ارشد: نیمسال دوم 1400

      

    دکتری: نیمسال دوم 1400

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.