برنامه آموزشی


کارشناسی معماری: نیمسال اول 1-1402

 

کارشناسی شهرسازی: نیمسال اول 1-1402

 

کارشناسی ارشد: نیمسال اول 1-1402

      

    دکتری: نیمسال اول 1-1402

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.