دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 86

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
حسین کریم زاده ارزیابی نحوه حضور فناوری در تاثیر گذاری بر کیفیت فضای داخلی مساجد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی دکتر مهدی حجت دکتر محمدرضا چناقلو دکتر محمدتقی پیربابایی   1397/03/13 چکیده رساله
پریسا هاشم پور پایداری فرهنگی خانه (بررسی و شناخت عناصر پیدار فرهنگی برای ارتقاء کیفی خانه) دکتر محمدعلی کی نژاد دکتر هادی ندیمی دکتر عیسی حجت   1391/06/30 چکیده رساله
علیرضا رازقی علل بروز تعارض های اجتماعی در حفاظت از میراث معماری (مورد پژوهی: تعارض های جامعه بومی سلطانیه با حفاظت از میراث معماری) دکتر محمدتقی پیربابایی دکتر حمید ندیمی دکتر صمد سامانیان  دکتر حمیرا ندیمی 1391/06/30 چکیده رساله
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.