دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 90

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
زکیه السادات طباطبایی لطفی نسبت معماری و زبان در اندیشه اسلامی دکتر محمدتقی پیربابایی   دکتر حمیده حرمتی   1397/11/11 چکیده رساله
محمد علی قصری خوانش مساجد معاصر ایران با توجه به رابطه فرم و نماد (نمونه موردی: مساجد معاصر تبریز) دکتر مرتضی میرغلامی دکتر عیسی حجت     1397/04/28 چکیده رساله
سید مهدی میرهاشمی سکونت گاه با اثرات محیطی کم (بهره گیری از ظرفیت های سبک زندگی ایرانی، اسلامی در جهت کاهش اثرات زیست محیطی) دکتر فرزین حق پرست دکتر مازیار آصفی     1396/06/01 چکیده رساله
محمد سلطان زاده مفهوم سرمایه اجتماعی در معماری مجتمع های مسکونی جوامع اسلامی دکتر محمدتقی پیربابایی دکتر عیسی حجت دکتر سید احمد فیروز آبادی   1396/04/13 چکیده رساله
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.