دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 93

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
لاله رشاد تبیین نگرش سامانه ای به حضور طبیعت در معماری (مورد پژوهی: سکونتگاه های شهر تبریز) دکتر مینو قره بگلو   دکتر پرستو عشرتی   1400/02/16 چکیده رساله
مهدی کبودی نقش دست نگاره های مفهومی در فرآیند طراحی معماری دکتر مسعود وحید وحدت طلب       1399/03/22 چکیده رساله
مسعود محمدزاده تبیین نقش تکنولوژی در شکل گیری فضاهای زیستی به عنوان عنصر واسط بین انسان و معماری با استفاده از مفهوم گسترش وجودی انسان دکتر مازیار آصفی         چکیده رساله
حسین اسماعیلی سنگری نقش سرمایه های اجتماعی در شکل گیری بازار تاریخی تبریز بعد از زلزله سال 1193 ه.ق دکتر فرزین حق پرست       1398/04/19 چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.