دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 94

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
معصومه احمدی ارائه مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش هیجانی (عاطفی) برای دانشجویان کارشناسی دکتر پریسا هاشم پور دکتر مازیار آصفی دکتر حمید ندیمی     چکیده رساله
حمزه پیربابایی تأثیر فرهنگ بر ارزیابی خلاقیت در اثر معماری (مورد پژوهشی: بناهای معاصر شهر تبریز) دکتر مینو قره بگلو دکتر محمدعلی کی نژاد دکتر مسعود ناری قمی     چکیده رساله
فهیمه شهیری مهرآباد ارزشمداری در آموزش معماری (تبیین مدل ارزشی در آموزش طراحی معماری بر اساس کنترل درونی در تئوری انتخاب) دکتر پریسا هاشم پور دکتر لیلا مدقالچی       چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.