دانشجویان دکتری معماری اسلامی ورودی 99

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
زینب حیاتی              
شعله رضایی زنوز              
فرزانه سادات حسینی              
نرگس نعمتی پور              
زهرا علمی              
نیما دیماری              
مهتاب هاشمی آقاجری              
صغری نیرومند شیشوان              

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.