دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 91

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
بهرام علیزاده تبیین مفهوم عدالت فضایی در شهر اسلامی و ارزیابی آن در طرح های توسعه شهری (مورد پژوهشی: شهر تبریز) دکتر مرتضی میرغلامی دکتر محمدعلی کی نژاد     1397/06/31 چکیده رساله
اصغر مولایی تبیین نظم و پیچیدگی شهر از منظر واقع گرایی اسلامی (نمونه موردی: بازار شهر تبریز) دکتر محمد تقی پیربابایی       1396/02/26 چکیده رساله
رحیم ایرانشاهی تبیین مفهوم فرهنگ وقف در شهر مطلوب اسلامی (نمونه موردی: شهر تبریز) دکتر محمد تقی پیربابایی       1399/09/12 چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.