دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 93

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
مهدی علیلو واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات بر ساختار فضایی محلات از منظر فرهنگ اسلامی دکتر مرتضی میرغلامی دکتر پریسا هاشم پور     1399/11/19 چکیده رساله
نسترن نژداغی بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش مبتنی بر اندیشه اسلامی در بافت تاریخی محله سرخاب تبریز دکتر احد نژادابراهیمی       1398/05/01 چکیده رساله
مسعود اسدی محل چالی تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی با رویکرد مطالعات فرهنگی دکتر محمد تقی پیربابایی   دکتر منیژه مقصودی   1398/04/24 چکیده رساله
ولی الله ربیعی فر تبیین الگوی برنامه ریزی شهری از منظر واقع گرایی اسلامی (مطالعه موردی: شهر زنجان) دکتر محمدتقی پیربابایی       1397/12/25 چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.