دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 94

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
نجمه زکی پور تدوین مولفه ها و معیارهای شهر امن از منظر شریعت اسلام دکتر آزیتا بلالی اسکویی دکتر محمدعلی کی نژاد     1399/11/05 چکیده رساله
بیتا شفایی تبیین عوامل و کیفیت های محیطی موثر در مطلوبیت منظر صوتی شهر اسلامی (نمونه مورد مطالعه: بازار تبریز) دکتر عباس غفاری دکتر مرتضی میرغلامی     1399/12/25 چکیده رساله
زهرا علی نام تبیین محیط مفهومی شهر در فرهنگ اسلامی با بهره گیری از علوم شناختی (نمونه موردی: شهر تبریز) دکتر محمدتقی پیربابایی دکتر مینو قره بگلو       چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.