دانشجویان دکتری شهرسازی اسلامی ورودی 95

 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور اول استاد مشاور دوم تاریخ دفاع چکیده رساله
مهسا شکرانی تبیین فرآیند تغییر ضرب آهنگ زندگی روزانه در فضاهای شهری بافت تاریخی تبریز دکنر مرتضی میرغلامی دکتر احد نژاد ابراهیمی       چکیده رساله
مهدی نیلی پور تبیین الگوی برنامه ریزی فرهنگی بوستان های شهری دکتر لیلا مدقالچی دکتر مرتضی میرغلامی فرانکو بیانکینی     چکیده رساله
معصومه آیشم واکاوی اثرات متقابل کلان فرآیندها و ارزشها در شهر ایرانی _ اسلامی با تاکید بر مولفه فضای کالبدی دکتر مرتضی میرغلامی دکتر احد نژاد ابراهیمی     1399/09/04 چکیده رساله

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.